Flygfärdig – det svenska flygvapnet tar form
Flygvapenmuseum, Linköping

Utställningsperiod: 17 juni 2023–tills vidare

Projektledare: Marie Flood
Utställningsproducent: Peter Andersson
Formgivare: Katrin Brännström och Atsuko Hamanaka Brandt
Grafisk formgivare: Anna Wennberg
Texter och research: Katali Jarefjäll, Karolina Hallstedt, Johan Sommar
Förmålshantering, förmålsmontering: Sina Hedvall, Rebecka Nerelius,
Linnea Holmberg Wensby, Johan Sommar, Inga-Lill Eliasson
Bildresearch: Sofia Svalmark
Byggproduktion: Lukas Andersson (arbetsledare)
AV-Teknik, belysning: Peter Andersson
Mediaproduktioner/interaktioner: Peter Andersson, Emil Wickholm Thureson, Clay AB, Katrin Brännström

Foto David Brohede

Återbruk: Enstaka byggskivor och belysningsarmaturer samt vissa monteringsdetaljer är återanvända från tidigare utställningar.

Flygfärdig pdf >>

utstallningskritik.se >>